تبلیغات
بهترین ها برای موبایل شما

دانلود 3 کتاب الکترونیکی تاریخی برای موبایل سری دوم

دانلود مجموعه 3 کتاب الکترونیکی  جدید و خواندنی تاریخی. نام این کتاب ها عبارتند از : تاریخ ده هزار ساله ایران( تاریخ ایران پیش از آریایی ها ... تاریخ ایران پیش از اسلام ... اشکانیان ... ساسانیان ... تاریخ ایران پس از اسلام ) - آدولف هیتلر( دوران کودکی... جوانی ... حزب نازی ... مسیر قدرت ... رژیم نازی ... تجدید تسلیحات ... جنگ جهانی دوم ... مسیر شکست ... دیدار تاریخی ... شکست و مرگ ) - کوروش کبیر( کوروش کبیر...دوره جوانی...دوره قدرت...آخرین نبرد...فرزندان کوروش...استوانه کوروش )  فرمت این کتاب ها جاوا میباشد قابل نصب بر روی تمامی سایزها که در سایت میهن دانلود منتشر شده است.


Ebook-Tarikhi.jpg

دانلود مجموعه 3 کتاب الکترونیکی  جدید و خواندنی تاریخی. نام این کتاب ها عبارتند از : تاریخ ده هزار ساله ایران( تاریخ ایران پیش از آریایی ها ... تاریخ ایران پیش از اسلام ... اشکانیان ... ساسانیان ... تاریخ ایران پس از اسلام ) - آدولف هیتلر( دوران کودکی... جوانی ... حزب نازی ... مسیر قدرت ... رژیم نازی ... تجدید تسلیحات ... جنگ جهانی دوم ... مسیر شکست ... دیدار تاریخی ... شکست و مرگ ) - کوروش کبیر( کوروش کبیر...دوره جوانی...دوره قدرت...آخرین نبرد...فرزندان کوروش...استوانه کوروش )  فرمت این کتاب ها جاوا میباشد قابل نصب بر روی تمامی سایزها که در سایت میهن دانلود منتشر شده است.


Ebook-Tarikhi.jpg