تبلیغات
بهترین ها برای موبایل شما

Shrek 2
شرک تا به نجات شاهزاده خانم فیونا ، که ازدواج کرده ، و هم اکنون زمان برای دیدار با پدر و مادر. شرک ، فیونا و الاغ افتادیم به سمت دور ، دور به دیدار مادر و پدر فیونا. نه همه افراد ، خوشحال است. شرک و شاه برایشان دشوار است در کنار گرفتن ، و 'sتنش در ازدواج وجود دارد. این صرفا نحوه ای که خانواده اش راضی نیست. نقل شاهزاده جذاب را از تلاش ناموفق در rescuing فیونا ، و آثار او را در کنار مادر ، مادر خوانده روحانی پری ، به منظور تلاش برای پیدا کردن یک راه برای گرفتن و دور از شرک فیونا.Shrek-2-DVD-iMTiYAZ-1.avi ( 3375 hits ) 50.3 MB
Shrek-2-DVD-iMTiYAZ-1.jpg ( 277 hits ) 134.5 kB
Shrek-2-DVD-iMTiYAZ-2.avi ( 2290 hits ) 50.7 MB
Shrek-2-DVD-iMTiYAZ-2.jpg ( 201 hits ) 132.7 kB