تبلیغات
بهترین ها برای موبایل شما

postal
داستان آغاز می شود با جو منظم تلاش می کند که به شدت به دنبال استخدام ، اما embarks در داد و بیداد خشونت آمیز هنگامی که تیم با رهبر فرقه عمو دیو. قانون اول آن است که دزدی پارک تفریحی ، تنها برای یادگیری است که طالبان برنامه ریزی دزدی همان خوبی. ensues هرج و مرج و در حال حاضر فقط در پستی شخص تروریست ، اما باید به چهره های سیاسی نمی کنند نیز هست.